WordPress Like Button Plugin demo

Demo of the LikeBtn plugin for WordPress.

Download Plugin: http://wordpress.org/plugins/likebtn-like-button/

                                                     

2 thoughts on “WordPress Like Button Plugin demo

Leave a Reply